- با توجه به اینکه بانک شهر از سوی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان بانک عامل در فعالیت های حوزه کتاب تعیین شده است، به منظور استفاده از امکانات و تسهیلات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طریق این بانک و امکان فروش کتاب با بن کارت خرید کتاب، ناشران و کتابفروشی ها می توانند برای دریافت دستگاه کارتخوان (POS) بانک شهر درخواست خود را در سایت موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران ثبت نمایند.
- لطفاً ابتدا به عنوان ناشر یا کتابفروشی ثبت نام نمایید. اطلاعات شما مورد بررسی قرار گرفته و پس از تایید برای نصب دستگاه اقدام خواهد شد.