برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

آخر شاهنامه: مجموعه شعر

موضوع(ها):
پدیدآور(ان):
نويسنده:مهدی اخوان‌ثالث

ناشر (ان):
مروارید

۱۴۸ صفحه - چاپ ۶ - ISBN:
تاریخ نشر:۱۳۶۳/۰۱/۰۱ قیمت :۳۰۰ ریال
كد دیویی:۸fa۱.۶۲
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب


كتاب قبلی كتاب بعدی