برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

نشسته در غبار


۲۰۸ صفحه - خشتی - چاپ ۱ - ۲۱۵۰ نسخه ISBN:
تاریخ نشر:۱۳۶۶/۰۱/۰۱ قیمت :۹۰۰ ریال
كد دیویی:۸fa۳.۶۲
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب


كتاب قبلی كتاب بعدی