برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

واقعیت اجتماعی و اعتباریات از دیدگاه علامه طباطبایی و جان سرل


۲۵۶ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ - ۲۵۰۰ نسخه ISBN: 978-600-108-110-1
تاریخ نشر:۱۳۹۰/۰۱/۲۰ قیمت :۴۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۱۸۹.۱
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
کتاب حاضر پژوهشی است میان رشته‌ای در حوزة فلسفه و جامعه‌شناسی که در آن واقعیت اجتماعی از دیدگاه «جان سرل» و اعتباریات «علامه طباطبایی» به شکل تطبیقی بررسی می‌شود. دیدگاه جان سرل دربارة واقعیت اجتماعی شباهت زیادی به دیدگاه علامه طباطبایی دربارة اعتباریات اجتماعی دارد، لیکن تفاوت‌های بنیادی و هستی‌شناختی ظریفی در دیدگاه این دو وجود دارد که در این کتاب به آن پرداخته می‌شود. نگارنده با پرداختن به موضوعاتی چون نظریة ادراکات اعتباری و فلسفه و علوم اجتماعی و شناخت و جامعه‌شناسی به اهداف خود بهتر می‌رسد. کتاب شامل سه فصل با این مباحث است: واقعیت اجتماعی؛ اعتبارات و هویت‌های اعتباری؛ مقایسة دیدگاه جان سرل و علامه طباطبایی در باب واقعیات اجتماعی.


كتاب قبلی كتاب بعدی