برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

جامعه‌شناسی معرفتی ادبیات و ارتباطات


۱۷۲ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۵۰۰ نسخه ISBN: 978-964-9934-22-8
تاریخ نشر:۱۳۸۹/۰۹/۲۲ قیمت :۲۵۰۰۰ ریال
كد دیویی:۳۰۶.۴۳
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
در کتاب حاضر، سعی بر آن است تا به بررسی جامعه‌شناسی معرفتی ادبیات و ارتباطات پرداخته شود. جامعه‌شناسی معرفت دارای دو پایه است، یکی براساس فرهنگ بنا می‌شود و دیگری، براساس دیگر معارف بشری، همچون فلسفه. پس می‌توان گفت که براساس فرهنگ‌شناسی ادبیات، باید به مطالعة جامعه‌شناسی معرفتی ادبیات پرداخت. از این رو در کتاب، جامعه‌شناسی معرفت اروپایی که با تکیه بر محتوا و جامعه‌شناسی معرفت آمریکایی که از طریق روش کمّی به بحث می‌پردازند، مورد بررسی قرار گرفته‌اند تا از این رهیافت فرآیند پیچیدة ارتباطات میان فرهنگی بیان و ساده‌بینی در فرآیند نظریه‌سازی تبیین گردد. همچنین نشان داده شود که نظریه‌های غربی بر خودگرایی تکیه دارند، بنابراین باید راهکارهای مناسب برای پیشرفت کشورهای سنّتی و جهان سومی را در حوزة ادبیات و ارتباطات جست و جو کرد.


كتاب قبلی كتاب بعدی