برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

هفت قانون معنوی موفقیت


۶۴ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ - ۳۰۰۰ نسخه ISBN: 964-8905-07-X-
تاریخ نشر:۱۳۸۴/۰۸/۲۲ قیمت :۱۲۰۰۰ ریال
كد دیویی:۶۵۰.۱
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
نگارنده، ابتدا تعریفی از موفقیت به دست می‌دهد، از دیدگاه وی، موفقیت واقعی، تجربه‌ای است به منظور آشکار کردن الوهیت درون انسان. در واقع، قوانین مادی دنیا، روند کلی الوهیت یا آگاهی جاری است. سپس به هفت قانون معنوی موفقیت، ذیل این عناوین، اشاره می‌کند: "قانون توانایی خالص"، "قانون بخشش"، "قانون کارما یا علت و معلول"، "قانون حداقل تلاش"، "قانون هدف و آرزو"، "قانون عدم وابستگی" و "قانون دارما یا هدف زندگی". وی در پایان نیز با ذکر مثالی، کاربرد هفت قانون معنوی را در سلول‌های بدن خاطرنشان می‌سازد.


كتاب قبلی كتاب بعدی