برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

ادبیات تبلیغ: کتاب راهنما برای نویسندگان تبلیغات: رهنمودی گام به گام برای نگارش تبلیغات پرفروش


۳۴۰ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ (فهرست تمام چاپ ها ) - ۲۰۰۰ نسخه ISBN: 964-94206-0-6-
تاریخ نشر:۱۳۸۴/۰۸/۰۹ قیمت : ریال
كد دیویی:۶۵۹.۱۳۲
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
در ترجمه‌ی حاضر، نخست چگونگی نگارش تبلیغات به منظور ایجاد ارتباط و جلب توجه بیشتر آموزش داده می‌شود، سپس وظایف نویسنده‌ی تبلیغاتی بررسی شده و رهنمودهایی برای نوشتن آگهی‌های مندرج در جراید، بروشور، کاتالوگ، گزارش سالیانه، آگهی‌های رادیویی و تلویزیونی، فیلم‌های صنعتی، استفاده از اسلاید، کنفرانس‌های مطبوعاتی، ارایه‌ی مقالات، خبرنامه عرضه می‌شود. بخش پایانی کتاب نیز به بحث در زمینه‌ی تجارت تبلیغاتی اختصاص دارد.


كتاب قبلی كتاب بعدی