برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

جامعه‌شناسی شناخت کارل مانهایم


۵۱۶ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ - ۲۰۰۰ نسخه ISBN: 964-341-427-2-
تاریخ نشر:۱۳۸۴/۰۷/۰۳ قیمت :۴۶۰۰۰ ریال
كد دیویی:۳۰۶.۴۲
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
در کتاب حاضر علاوه بر شرح زندگانی کارل مانهایم، اندیشه‌های اصلاح طلبانه‌ی اجتماعی او، هم چنین اندیشه‌هایی از وی در باب جامعه شناسی شناخت، و برخی از مفاهیم، مقولات و اصول اساسی جامعه شناسی شناخت آمده است. به تصریح نویسنده: "جامعه شناسی شناخت کارل مانهایم در نظاره‌ای کلی و از رصدگاهی مرتفع (به بیان خود او کنسلاتیو) جامعه شناسی‌ای متموج است که بین ایدآلیسم و ماتریالیسم، بین متافیزیک و دیالکتیک و بین شئلر و مارکس در نوسان می‌باشد.... جامعه شناسی شناخت مانهیام نیز مانند اکثر جامعه شناسی‌های شناخت هم عصر و هم طراز آن از یک سو مبین حرکت پرتوان آغازین مرحله‌ی پیدایش این بخش از جامعه شناسی، و از سوی دیگر بیانگر نارسایی‌های این حرکت اولیه در ابتدای کار است... کوشش‌های مانهایم در پی جویی تقلیب فکر، که مهم‌ترین و ارجمندترین ره‌آورد تفکر انتقادی دوران تاریخی معاصر است، هر چند به ژرفای راه‌یابی مارکس در اعماق تمام این بیگانگی (آلیناسیمون) هستی و اندیشه‌ی انسانی در حیات متقلبانه‌ی سرمایه‌داری کاپیتالیستی نمی‌رسد و لذا هسته‌ی این تقلب اجتماعی و تاریخی را به گونه‌ی ریشه‌ای برهنه و برملا نمی‌سازد، ولی گستردگی و چند شاخگی پژوهش‌ها و آراء مانهایم منفذهای گوناگونی را به سوی قلب شناسی تفکرات واژگونه گشته‌ی انسان‌ها بازمی‌دارد و او در این قلب شناسی به تبعیت نسبی از مارکس (وبیکن و کنت) از فلسفه و معرفت شناسی لاپوشانی شده‌ی فلسفی به سوی جامعه شناسی و تئوری معرفتی جامعه شناسانه‌ی شناخت روی می‌آورد".


كتاب قبلی كتاب بعدی