برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

جامعه‌شناسی شناخت (مقدمات و کلیات)


۲۹۶ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۱۰۰ نسخه ISBN: 964-341-398-5-
تاریخ نشر:۱۳۸۴/۰۱/۱۷ قیمت :۲۵۰۰۰ ریال
كد دیویی:۳۰۶.۴۲
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
"جامعه شناسی شناخت" با سه عرصه‌ی "جامعه شناسی"، "روان شناسی فکر" و "معرفت شناسی" ارتباط دارد. بر این اساس، مباحث کتاب در دو قسمت طرح شده است. قسمت نخست طرح کلی موضوع و مسائل جامعه شناسی شناخت است که این جزئیات را دربر می‌گیرد: معنی و مفهوم جامعه شناسی شناخت، زمینه‌ی کلی تاریخ پیدایش جامعه شناسی شناخت و اشکال قبلی آن، جامعه شناسی شناخت و گرایش‌های معرفت شناختی و انسان شناختی عقبگاه آن، و انواع مختلف جامعه شناسی شناخت و گرایش‌ها و دیدگاه‌های گوناگون آن، در قسمت دوم کتاب نیز موضوع‌های مربوط به پهنه‌ی جامعه شناسی شناخت و تعیین محتوای کلی این جامعه شناسی، با این مختصات، مطرح شده است: جامعه شناسی شناخت و رابطه‌ی آن با گرایش‌های دیگر اندیشه‌ای و جامعه شناختی، جامعه شناسی شناخت و ارتباط آن با جامعه شناسی‌های دیگر، طرز کار در جامعه شناسی شناخت و روش‌ها و ملاک‌های آن. گفتنی است "جامعه شناسی شناخت را می‌توان به دانش بررسی مناسبات دیالکتیکی بین انواع گوناگون شناخت‌ها و نظام‌های مختلف معارف و اقسام جریان‌ها و وقایع اجتماعی و اشکال متعدد طبقات، گروه‌ها، سازمان‌ها و نهادها در جامعه، تعریف کرد".


كتاب قبلی كتاب بعدی