ردیف تصویر عنوان شمارگان تعداد صفحات ناشر قیمت (ریال)
۱ A B C ۱۰۰۰۰ ۸ ۱,۵۰۰ مشاهده ی جزئیات
۲ Beginners 4: text ۵۰۰ ۸۸ ۱۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۳ سهم من از عاشقی ۱۲۵۰ ۳۰۲ ۴۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۴ آخرین شلیک (خاطرات کاظم فرامرزی) ۱۲۵۰ ۲۰۰ ۳۷۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۵ سه استاد (بالزاک - دیکنز - داستایوسفکی) ۱۰۰۰ ۸۸ ۱۸۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۶ سه استاد (بالزاک - دیکنز - داستایوسفکی): رساله دوم، دیکنز ۱۰۰۰ ۱۰۰ ۱۹۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۷ گوشه‌نشینان آلتونا (نمایشنامه در پنج پرده) ۱۱۰۰ ۲۸۸ مشاهده ی جزئیات
۸ درباره دین: سخنانی با تحقیرکنندگان فرهیخته‌اش ۱۱۰۰ ۳۰۸ ۶۴۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۹ آئورا (با تجدید نظر) ۲۲۰۰ ۹۶ ۱۶۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۰ شب‌های شیرین (111 قصه‌ی پیش از خواب برای کوچولوها) ۲۵۰۰ ۴۴۴ ۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۱ محدودیت صفر: روش اسرارآمیز بومیان هاوایی برای دستیابی به فراوانی، سلامتی، آرامش و فراتر از اینها ... ۵۰۰ ۳۲۰ ۴۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۲ حمله هوایی به الولید (اچ - 3): انهدام انواع هواپیماها و تجهیزات موجود در مجموعه پایگاههای سه‌گانه الولید، معروف به اچ - 3 ۲۵۰۰ ۲۶۴ ۴۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۳ یک هفته سرنوشت‌ساز: بزرگ‌ترین بازاریاب شبکه‌ای دنیا ۱۰۰۰ ۱۵۶ ۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۴ دیوانگان ثروت‌ساز: چگونه نترسیم و سوار قطار وحشت کارآفرینی شویم؟ ۱۰۰۰ ۳۵۶ ۶۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۵ 10 هفته تا موفقیت بی چون و چرا و چند یادداشت دیگر ۱۰۰۰ ۱۴۴ ۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات