ردیف تصویر عنوان شمارگان تعداد صفحات ناشر قیمت (ریال)
۱ تاثیر آموزش‌ مهارت‌های زندگی در جلوگیری از فساد اخلاقی در دانشجویان ۱۰۰ ۱۲۶ ۳۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۲ توتالیتاریسم فرهنگی: از فاشیسم تا پوپولیسم در فرهنگ و هنر ۵۰۰ ۲۴۴ ۵۳۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۳ او را صدا می‌زدند ۴۰۰ ۱۰۴ مشاهده ی جزئیات
۴ شهرزاد و مرگ و داستان‌های دیگر ۴۰۰ ۱۱۸ مشاهده ی جزئیات
۵ مطالعات فرهنگی، میدان کوانتوم و روش پساکیفی ۴۰۰ ۱۸۰ مشاهده ی جزئیات
۶ تحلیل مضمون: مفاهیم، رویکردها و کاربردها ۴۰۰ ۲۶۴ مشاهده ی جزئیات
۷ زبان‌شناسی پیکره‌ای: روش‌ها و کاربردها ۵۰۰ ۲۰۴ مشاهده ی جزئیات
۸ آین رند: زندگی، رمان و فلسفه ۴۰۰ ۲۴۲ مشاهده ی جزئیات
۹ خانواده و کارکردهای عاطفلی آن از دیدگاه آیت‌الله دکتر شهید بهشتی ۳۰۰ ۲۲۰ مشاهده ی جزئیات
۱۰ انگاره‌های فرهنگی مردم آمریکا از مردم ایران ۴۰۰ ۲۵۰ مشاهده ی جزئیات
۱۱ آن‌سوی پرچین: داستان‌هایی کوتاه از مشاهیر جهان ۴۰۰ ۱۴۴ مشاهده ی جزئیات
۱۲ آگاهانه انتخاب کنید! ۵۰۰ ۱۷۶ مشاهده ی جزئیات
۱۳ خواندن درمانی: نحوه‌ی استفاده از کتاب درمانی برای بهبود وضعیت زندگی ۱۰۰ ۲۴۶ ۶۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۴ از شناخت تا اقدام در سئو: از نگاه فنی ۱۰۰۰ ۱۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۵ سئو داخلی: صفر تا صد سئو داخلی ۱۰۰۰ ۱۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات