ردیف تصویر عنوان شمارگان تعداد صفحات ناشر قیمت (ریال)
۱ فرهنگ تصویری (فارسی/ عربی) ۱۰۰۰ ۳۱۲ ۲,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۲ فرهنگ تصویری (فارسی/ انگلیسی) ۱۰۰۰ ۳۱۲ ۱,۷۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۳ فرهنگ تصویری (آلمانی - فارسی) = Visuelles worterbuch (deutsch - persisch) ۱۰۰۰ ۳۶۲ ۲,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۴ آدمی: یک تاریخ نویدبخش ۱۶۵۰ ۴۹۶ ۱,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۵ اما ۲۲۰۰ ۵۶۲ ۸۴۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۶ نگاهی به تاریخ جهان ۱۰۰۰ ۶۶۸ ۲,۹۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۷ نگاهی به تاریخ جهان ۱۰۰۰ ۵۳۲ ۲,۵۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۸ قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی ۱۵۰۰ ۱۰۸۴ ۹۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۹ قوانین صدور چک در نظم حقوقی کنونی (تفسیری، تشریحی، انتقادی و کاربردی) ۱۰۰۰ ۵۲۸ ۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۰ نقد فرهنگ توسعه نیافتگی: پژوهش علمی و سیاست علم ۱۱۰۰ ۲۸۸ ۶۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۱ نقد فرهنگ توسعه نیافتگی: علم، فلسفه و عقلانیت ۱۱۰۰ ۲۸۲ ۶۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۲ نقد فرهنگ توسعه نیافتگی: علم، سیاست و تاریخ ۱۱۰۰ ۴۲۴ ۹۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۳ دکتر ژیواگو ۱۰۰۰ ۸۴۲ ۱,۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۴ سراب آزادی: خاطرات مسئول پرونده‌های پرسنلی و عضو شورای رهبری سازمان منافقین ۱۰۰۰ ۶۰۶ ۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۵ روش بولت ژورنال: ردیابی گذشته، ساماندهی حال، طراحی آینده ۱۰۰۰ ۳۱۲ ۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات