ردیف تصویر عنوان شمارگان تعداد صفحات ناشر قیمت (ریال)
۱ تاثیر قبض بر صحت عقود تملیکی ۲۰۰ ۱۵۲ ۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۲ چالش‌های ارزهای دیجیتال در امنیت اقتصادی و حقوق شهروندی ایران ۲۰۰ ۱۸۰ ۷۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۳ زمانی برای انقراض خاندان فخر ملکی ۵۰۰ ۱۶۲ ۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۴ کورسرخی: روایت‌هایی از جان و جنگ ۱۰۰۰ ۱۳۲ ۳۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۵ راز داوینچی (نسخه‌ی بازنویسی شده‌ی 2016) ۲۰۰۰ ۵۰۴ ۱,۳۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۶ دیوانه‌بازی ۷۰۰ ۱۲۴ ۳۶۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۷ فرشته‌ی سیاه ۵۰۰ ۱۳۲ ۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۸ ‌آدم‌خواران ۱۰۰۰ ۱۱۶ ۴۴۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۹ آکادمی عشق: شمس و مولوی زندگی، اندیشه‌ها و قصه‌ها ۳۰۰ ۲۶۴ ۶۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۰ دایره است اینکه می‌بینم ۲۰۰ ۱۶۰ ۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۱ ترزا می‌گفت ۲۰۰ ۱۰۴ ۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۲ روان‌شناسی مرگ (مرگ و اسرار آن) بررسی و مطالعه دقیق روان‌شناسی مرگ ۲۰۰ ۳۳۴ ۷۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۳ استالین و استالینیسم ۲۰۰ ۱۹۲ ۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۴ لنین و لنینیسم ۲۰۰ ۴۸۴ ۱,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۵ بازی‌ها و سرگرمی‌های آموزشی کودکان: از تولد تا 2/5 سالگی ۲۰۰ ۱۲۸ ۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات