ساقه


مدیر مسئول : قنبری، محمود
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ خانی‌آباد نو، خ میعاد، ک 32 ، پ 3
صندوق پستی :
تلفن : ۵۵۰۰۳۸۱۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۱۳/۹۶/۱۰۲۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۵۳۵ موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۴۱۰-۹۶۴],[۹۰۴۶۲-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : ساقه

فهرست كتاب های ناشر