همکلاسی


مدیر مسئول : قنبری، ابوالقاسم
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. انقلاب، ابتدای خیابان کارگر جنوبی، بن‌بست گشتاسب، پ.6، ط. دوم
صندوق پستی : ۱۳۱۴۶۱۳۴۴۳
تلفن : ۶۶۴۱۴۶۴۲ ، ۶۶۴۹۱۸۶۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۱۳/۹۷/۰۷۰۷
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۱۴۶۴۲
شماره پروانه نشر : ۴۰۲ موقت
پست الکترونیکی : ham_abol92@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۲۸۶۳-۹۶۴],[۵۹۹۴-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : همکلاسی

فهرست كتاب های ناشر