نیلوفر


مدیر مسئول : کریمی زنجانی اصل، محمد
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. دانشگاه، بین خ. وحید نظری و خ. شهدای ژندارمری، پ. 103
صندوق پستی : ۱۳۱۵۶۸۳۴۱۳
تلفن : ۶۶۴۶۱۱۱۷ ، ۶۶۴۹۸۱۵۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۱۳/۹۷/۰۸۲۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۹۸۱۵۰
شماره پروانه نشر : ۱۴۳ دائم
پست الکترونیکی : nilofarpub@yahoo.com
وب سایت : http://www.niloofarpub.com
شناسه شابك : [۶۶۵۴-۶۲۲],[۷۷۲۰-۶۲۲],[۴۴۸-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : نیلوفر

فهرست كتاب های ناشر