نشر نی


مدیر مسئول : همایی، جعفر
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. کریم‌خان زند، نبش خ. میرزای شیرازی، پ. 111
صندوق پستی : ۱۵۹۷۹۸۵۷۳۳
تلفن : ۸۸۰۲۱۲۱۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۱۳/۹۷/۰۶۰۷
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۳۹ دائم
پست الکترونیکی : nashreney@yahoo.com
وب سایت : http://www.nashreney.com
شناسه شابك : [۰۶-۶۲۲],[۱۸۵-۹۶۴],[۳۱۲-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : نشر نی

فهرست كتاب های ناشر