ستاره طلایی


مدیر مسئول : نجفی، سیدبهاء‌الدین
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : فارس - شیراز
نشانی پستی : بیست متری لاله، ک. هفتم، پ. 136
صندوق پستی : ۷۱۶۸۷۳۴۶۸۹
تلفن : ۸۲۱۷۵۱۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۱۳/۸۹/۱۱۱۷
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۵۷۳۹ موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۸۴۳۴-۹۶۴],[۹۴۱۷۹-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : ستاره طلایی

فهرست كتاب های ناشر