در دانش بهمن


مدیر مسئول : مردانی، زهرا
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : البرز - کرج
نشانی پستی : چهارراه طالقانی، بلوار طالقانی شمالی، نبش ک. نسیم، ط. سوم نمایشگاه کتاب بهمن
صندوق پستی : ۳۱۵۳۶۵۳۱۸۳
تلفن : ۳۲۲۶۳۷۳۹ ، ۳۲۲۶۲۹۱۲ ، ۳۲۲۶۲۹۱۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۱۳/۹۷/۰۸۱۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۲۲۶۲۹۱۱
شماره پروانه نشر : ۵۳۳۲ موقت
پست الکترونیکی : Dore_Danesh_Bahman@yahoo.com
وب سایت : http://www.bahmanonline.com
شناسه شابك : [۱۷۴-۹۶۴],[۲۶۵۰-۹۶۴],[۹۴۱۲۸-۹۶۴],[۹۶۷۳۶-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : در دانش بهمن

فهرست كتاب های ناشر