آسمان خیال


مدیر مسئول : بهرامی، مریم
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. ستارخان، خ. پاتریس، خ. کوکب، ک. مهتاب، ک. ماه، پ. 34، واحد 1
صندوق پستی : ۱۸۱۱۶۱۳۷۴۶
تلفن : ۰۹۱۲۴۹۵۵۸۱۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۱۳/۹۷/۰۸۲۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۵۱۳۵ موقت
پست الکترونیکی : asemanekhiall@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۲۲۹-۹۶۴],[۷۸۲۵-۹۶۴],[۹۳۶۴۹-۹۶۴],[۹۹۵۴-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : آسمان خیال

فهرست كتاب های ناشر