موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت


مدیر مسئول : عطائی، احمد
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. پاستور، خ. دوازدهم فروردین جنوبی، ک. خاقانی، پ. 8
صندوق پستی : ۱۳۱۷۶۸۵۴۱۱
تلفن : ۶۶۴۶۹۹۵۸ ، ۶۶۴۱۱۱۵۱ ، ۶۶۹۷۰۲۱۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۱۴/۰۰/۰۳۲۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۹۷۰۲۰۵
شماره پروانه نشر : ۱۰۲۰ موقت
پست الکترونیکی : info@ghadr110.ir
وب سایت : http://www.ghadr110.ir
شناسه شابك : [۴۹۵-۹۶۴],[۶۲۴۸-۹۶۴],[۷۲۹۲-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت

فهرست كتاب های ناشر