شهر قلم


مدیر مسئول : خوش نشین، زینت السادات
زمینه فعالیت : كتابهاي كودكان و نوجوانان،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. مطهري، نرسيده به خ. سليمان خاطر، پ. 147، ط. چهارم، واحد 7 و 8
صندوق پستی : ۱۵۱۶۷۱۴۷۷۷
تلفن : ۷۷۱۸۱۵۴۵ ، ۷۷۱۸۱۵۴۷ ، ۸۸۸۸۱۳۹۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۱۳/۹۷/۰۷۲۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۷۷۱۸۱۵۴۷
شماره پروانه نشر : ۶۹۹۳ موقت
پست الکترونیکی : info@shghalam.com
وب سایت : http://www.shahre-ghalam.ir
شناسه شابك : [۳۲۰-۶۰۰],[۶۵۱۸-۶۰۰],[۲۹۷۰-۹۶۴],[۹۶۱۳۱-۹۶۴],[۹۶۹۵۴-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : شهر قلم

فهرست كتاب های ناشر