چکه


مدیر مسئول : صفوی، مسعود
زمینه فعالیت : كتابهاي كودكان و نوجوانان،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. شهید باهنر، ابتدای دزاشیب، ک. عابدی تهرانی، پ. 1، ط. 3
صندوق پستی : ۱۴۳۱۶۳۳۳۸۴
تلفن : ۲۲۷۴۸۸۷۶ ، ۰۹۲۰۳۳۰۲۵۱۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۱۳/۹۸/۰۴۱۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۲۲۷۴۸۸۷۶
شماره پروانه نشر : ۶۸۵۸ موقت
پست الکترونیکی : chekkehpub@gmail.com
وب سایت : http://www.chekkehpub.com
شناسه شابك : [۳۷۷-۶۰۰],[۵۹۳۵-۶۰۰],[۶۴۹۹-۶۰۰],[۷۲۱۶-۶۰۰],[۹۱۵۴۳-۶۰۰],[۹۵۸۱۸-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : چکه

فهرست كتاب های ناشر