ماهی


مدیر مسئول : سجادی، محمدحسین
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، چهارراه وصال، مقابل سینما سپیده، پ. 1176، واحد 4
صندوق پستی : ۱۳۱۵۶۹۳۶۳۹
تلفن : ۶۶۹۵۱۸۸۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۱۳۹۹۱۲۱۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۹۵۱۸۸۰
شماره پروانه نشر : ۴۷۶۴ موقت
پست الکترونیکی : mhs_ir@yahoo.com
وب سایت : http://www.nashremahi.com
شناسه شابك : [۲۰۹-۹۶۴],[۷۹۴۸-۹۶۴],[۹۳۳۳۳-۹۶۴],[۹۹۷۱-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : ماهی

فهرست كتاب های ناشر