طاق بستان


مدیر مسئول : لعل‌آبادی، محمود
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : کرمانشاه - کرمانشاه
نشانی پستی : خ. دبیر اعظم، مقابل پاساژ سروش، ط. فوقانی مطب دکتر کاوری‌زاده
صندوق پستی : ۶۷۱۳۷۳۷۶۹۸
تلفن : ۳۷۲۹۱۷۳۲ ، ۳۷۲۷۱۶۴۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۱۳۹۷۰۸۱۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۷۲۷۱۶۴۳
شماره پروانه نشر : ۱۱۰۴ دائم
پست الکترونیکی : taghbostan.book@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۱۰-۹۶۴],[۵۵۵۱-۹۶۴],[۵۹۰۵-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : طاق بستان

فهرست كتاب های ناشر