شولا


مدیر مسئول : آبرومندی، مهرداد
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، خ. شهدای ژاندارمری، پ. 96، ط. دوم، واحد 3
صندوق پستی : ۱۳۱۴۷۳۳۷۶۷
تلفن : ۶۶۴۰۱۴۴۵ ، ۶۶۴۰۱۵۴۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۱۳/۹۳/۱۲۰۲
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۰۱۵۴۱
شماره پروانه نشر : ۴۵۴۱ موقت
پست الکترونیکی : mehrdad.aberoomandi@gmail.com
وب سایت : http://www.shola.ir
شناسه شابك : [۷۷۷۰-۹۶۴],[۹۳۱۹۲-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : شولا

فهرست كتاب های ناشر