سیب


مدیر مسئول : قنبری، علی
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. شهدا، خ. مجاهدین، پ. 93، ط. 2، واحد. 6
صندوق پستی : ۱۱۵۶۸۶۶۴۳۵
تلفن : ۷۷۶۴۴۶۲۳ ، ۷۷۶۵۶۳۱۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۱۳۹۴۰۸۲۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۷۷۶۵۶۳۱۵
شماره پروانه نشر : ۱۲۵۱ موقت
پست الکترونیکی : nashresib@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۴۱۳-۹۶۴],[۸۴۶۸-۹۶۴],[۹۰۴۶۶-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۳
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : سیب

فهرست كتاب های ناشر