ایران بان


مدیر مسئول : تیموریان، نیلوفر
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. فردوسی، خ. ایرانشهر جنوبی، جنب آموزشگاه آفرین، پ. 5، ط. دوم، واحد 3
صندوق پستی : ۱۵۸۱۶۳۳۳۱۷
تلفن : ۸۸۳۰۱۴۵۳ ، ۸۸۳۱۵۳۵۰ ، ۸۸۳۱۵۸۴۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۱۳۹۶۱۱۱۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۳۰۱۴۵۳
شماره پروانه نشر : ۴۳۲۵ موقت
پست الکترونیکی : iranban_pub@yahoo.com
وب سایت : http://www.ibpublication.com
شناسه شابك : [۱۸۸-۶۰۰],[۲۹۸۰-۹۶۴],[۷۹۸۹-۹۶۴],[۹۲۹۸۹-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : ایران بان

فهرست كتاب های ناشر