سپاهان


مدیر مسئول : حقوقی، محمود
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : اصفهان - اصفهان
نشانی پستی : خ. گلزار، جنب مسجد پاکوشک، پ.33
صندوق پستی : ۱۳۱۴۶۵۳۸۴۳
تلفن : ۲۶۵۲۸۸۷ ، ۰۹۱۲۵۱۶۶۹۳۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۱۳/۹۳/۱۲۲۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۳۳۱ موقت
پست الکترونیکی : sepahan_pub@yahoo.com
وب سایت : http://www.sepahan-pub.ir
شناسه شابك : [۲۰۴-۶۰۰],[۵۶۵۹-۶۰۰],[۲۵۴۱-۹۶۴],[۹۱۰۱۶-۹۶۴],[۹۶۲۱۶-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : سپاهان

فهرست كتاب های ناشر