فرهنگ نشر نو


مدیر مسئول : جواهری، مهین
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. مطهری،‌ خ. میرعماد، ک. جنتی، پ. 13،‌ ط. سوم
صندوق پستی : ۱۵۸۷۷۷۷۱۱۴
تلفن : ۸۸۷۴۵۰۰۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۱۳۹۷۰۸۲۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۷۵۵۶۷۸
شماره پروانه نشر : ۴۰۲۳ موقت
پست الکترونیکی : nashrenow@gmail.com
وب سایت : http://www.nashrenow.com
شناسه شابك : [۴۹۰-۶۰۰],[۷۴۳۹-۶۰۰],[۸۵۴۷-۶۰۰],[۷۴۴۳-۹۶۴],[۹۲۷۳۱-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : فرهنگ نشر نو

فهرست كتاب های ناشر