موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش


مدیر مسئول : اشتیاق، وحید
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. کریم‌خان زند، خ. سنایی، خ. نهم، خ. گیلان، پ. 5
صندوق پستی : ۱۵۸۵۷۴۳۱۱۱
تلفن : ۸۸۸۱۱۵۸۱ ، ۸۸۸۱۱۵۸۲ ، ۸۸۸۱۱۵۸۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۱۳۹۷۰۶۰۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۸۱۱۵۸۰
شماره پروانه نشر : ۳۷۵۶ موقت
پست الکترونیکی : publication@sdil.ac.ir
وب سایت : http://www.sdil.ac.ir
شناسه شابك : [۴۷۵-۶۰۰],[۷۰۷۷-۶۰۰],[۸۰۴۰-۶۰۰],[۸۲۰۰-۹۶۴],[۹۲۴۶۳-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۸
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش

فهرست كتاب های ناشر