شرکت انتشارات سوره مهر


مدیر مسئول : قره داغی، عبدالحمید
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. حافظ، خ. رشت، پ. 23
صندوق پستی : ۱۵۹۱۸۱۷۸۱۱
تلفن : ۶۶۴۷۷۰۰۱/۴ ، ۶۶۴۶۰۹۹۳ ، ۶۶۴۷۷۰۰۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۱۳۹۹۰۹۲۴
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۶۶۴۷۷۰۰۷
شماره پروانه نشر : ۳۵۱۶ موقت
پست الکترونیکی : m.mirzadeh61@gmail.com
وب سایت : http://www.iricap.com
شناسه شابك : [۰۳-۶۰۰],[۱۷۵-۶۰۰],[۴۷۱-۹۶۴],[۵۰۶-۹۶۴],[۹۲۴۵۵-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۸
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : شرکت انتشارات سوره مهر

فهرست كتاب های ناشر