هستان


مدیر مسئول : عصاره‌پور، فیلسوف
زمینه فعالیت : هنرها، ادبيات، كتابهاي كودكان و نوجوانان، كتابهاي آموزشي و دانشگاهي،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. فخررازی، خ. روانمهر، پ. 74
صندوق پستی : ۱۳۱۴۸۶۳۴۱۱
تلفن : ۶۶۴۱۲۹۰۶ ، ۶۶۴۸۱۱۵۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۱۳/۹۷/۰۷۰۲
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۱۲۹۰۶
شماره پروانه نشر : ۳۳۶۸ موقت
پست الکترونیکی : hastanPub@yahoo.ca
وب سایت :
شناسه شابك : [۲۹۴۴-۹۶۴],[۶۹۶۵-۹۶۴],[۹۲۱۷۲-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۷
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : هستان

فهرست كتاب های ناشر