دنیای نو


مدیر مسئول : رستم‌زاده، اسماعیل
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، پ. 300، ط. همکف، سمت چپ
صندوق پستی : ۱۳۱۴۶۶۵۵۳۵
تلفن : ۶۶۴۰۲۵۷۱ ، ۶۶۹۷۰۴۷۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۱۳/۹۷/۰۸۰۷
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۹۱۹۰۸
شماره پروانه نشر : ۳۶۲ دائم
پست الکترونیکی : donyayenopub@gmail.com
وب سایت : http://www.donyayenopub.ir
شناسه شابك : [۱۷۲-۹۶۴],[۶۵۶۴-۹۶۴],[۸۲۶۳-۹۶۴],[۹۰۴۷۲-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : دنیای نو

فهرست كتاب های ناشر