دستان


مدیر مسئول : تارانتاش، عباس
زمینه فعالیت : ادبيات،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. اردیبهشت، نبش خ. وحید نظری، پ. 146
صندوق پستی : ۱۳۱۴۶۱۴۸۶۳
تلفن : ۶۶۴۶۱۰۲۱ ، ۶۶۹۵۴۷۹۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۱۳/۹۷/۰۶۰۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۹۵۴۷۹۹
شماره پروانه نشر : ۷۰۵ دائم
پست الکترونیکی : dastan_pub@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۲۹۷-۶۰۰],[۲۹۸۷-۹۶۴],[۶۵۵۵-۹۶۴],[۷۶۴۲-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : دستان

فهرست كتاب های ناشر