هفت‌ و نیم


مدیر مسئول : توفیق حق، یاسر
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. دانشگاه آزاد، ابتدای ستاری (جنوب)، کوی اخلاص، پ. ۱۱، ط. چهارم
صندوق پستی : ۱۴۱۱۸۵۳۴۴۱
تلفن : ۴۴۸۴۵۶۰۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۱۴/۰۰/۰۲۲۶
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۴۱۷۴ موقت
پست الکترونیکی : haftonim.pub@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۷۲۷۸-۶۲۲],[۹۵۰۴۵-۶۲۲],[۹۵۳۳۸-۶۲۲],[۹۶۶۹۴-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر