مانیان


مدیر مسئول : جعفری مراد، مریم
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : شهرک ولی عصر، م. بهاران، خ. فردمحمدی، ک. علیپور، پ. 3، واحد 1، ط. اول جنوبی
صندوق پستی : ۳۳۵۴۴۸۲۸۹۱
تلفن : ۵۵۱۳۸۹۹۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۱۳/۹۶/۱۲۲۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۳۸۰۶ موقت
پست الکترونیکی : maryamjafarimorad@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۷۰۲۶-۶۲۲],[۷۳۲۱-۶۲۲],[۷۵۲۷-۶۲۲],[۷۶۱۱-۶۲۲],[۷۷۲۵-۶۲۲],[۹۵۷۵۴-۶۲۲],[۹۶۱۵۵-۶۲۲],[۹۹۱۸۸-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر