صالحیان


مدیر مسئول : یافتیان، علی
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. انقلاب، خ. کارگر جنوبی، ک. شهدای ژاندارمری، ساختمان گلستان، پ. 127، واحد 3
صندوق پستی : ۱۳۱۵۸۶۳۱۶۷
تلفن : ۶۶۹۷۹۳۰۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۱۳/۹۶/۱۲۰۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۹۷۹۳۰۰
شماره پروانه نشر : ۱۳۲۴۶ موقت
پست الکترونیکی : siycopy@yahoo.com
وب سایت : http://www.siycopy.com
شناسه شابك : [۸۹۵۹-۶۰۰],[۹۸۰۴۲-۶۰۰],[۹۸۳۰۵-۶۰۰],[۹۸۳۶۴-۶۰۰],[۹۸۴۸۴-۶۰۰],[۲۱۴-۶۲۲],[۶۰۴۵-۶۲۲],[۶۱۸۵-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر