لوگوس


مدیر مسئول : سلطانی، سیدعلی اصغر
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : خ. لقمان حکیم، ک. 12، پ. 13
صندوق پستی : ۳۷۱۳۱۵۴۴۱۵
تلفن : ۳۲۹۰۲۶۴۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۵/۲۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۴۲۵۲ موقت
پست الکترونیکی : info@irlogos.com
وب سایت : http://www.irlogos.com
شناسه شابك : [۹۷۵۳۳-۶۰۰],[۹۹۶۳۳-۶۰۰],[۶۲۸۸-۶۲۲],[۹۹۳۳۷-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر