میعاد اندیشه


مدیر مسئول : جعفری یرکی، محمدرضا
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. آزادی، خ. جیحون، خ. دامپزشکی، پ. 591
صندوق پستی : ۱۳۴۳۹۴۳۷۳۳
تلفن : ۶۶۰۱۴۷۹۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۱۳۹۷۰۶۰۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۰۱۴۷۹۷
شماره پروانه نشر : ۱۲۷۹۷ موقت
پست الکترونیکی : miaadpub@gmail.com
وب سایت : http://www.miaadpub.com
شناسه شابك : [۸۵۴۰-۶۰۰],[۸۸۹۹-۶۰۰],[۹۶۳۹۷-۶۰۰],[۹۶۵۳۶-۶۰۰],[۲۳۱-۶۲۲],[۶۲۵۲-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر