ترنگ


مدیر مسئول : وحدانی، علی اصغر
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. روانمهر، بین دانشگاه و ابوریحان، پ. 43، ط. دوم، واحد 4
صندوق پستی : ۱۳۱۵۶۶۵۵۳۶
تلفن : ۶۶۱۷۶۰۰۴ ، ۶۶۴۷۰۳۷۶ ، ۶۶۴۰۳۵۲۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۱۳/۹۸/۱۲۲۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۰۳۵۲۰
شماره پروانه نشر : ۱۲۲۴۸ موقت
پست الکترونیکی : m_ghr123@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۵۷۷۶-۶۰۰],[۹۷۱۲۷-۶۰۰],[۹۹۸۹۹-۶۰۰],[۶۶۸۳-۶۲۲],[۷۷۴۱-۶۲۲],[۹۹۹۵۸-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : ترنگ

فهرست كتاب های ناشر