کتیبه پارسی


مدیر مسئول : رشیدی پشته، ندا
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. فخر رازی، ک. فراهانی ماستری، ک. اسلامی، بن بست اول، پ. 2، واحد 1
صندوق پستی : ۱۴۵۶۶۷۳۴۵۹
تلفن : ۶۶۰۶۲۴۵۳ ، ۶۶۴۰۹۴۲۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۱۳۹۹۰۷۲۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۱۸۲۹ موقت
پست الکترونیکی : katibe.parsi.1393@gmail.com
وب سایت : http://www.katibeparsi.com
شناسه شابك : [۹۴۸۹۶-۶۰۰],[۹۶۵۱۹-۶۰۰],[۹۷۳۷۸-۶۰۰],[۹۹۷۰۰-۶۰۰],[۶۶۷۲-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۳
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : کتیبه پارسی

فهرست كتاب های ناشر