هوپا(وابسته به شرکت هدایت و پرورش اندیشه)


مدیر مسئول : عسگری، علی
زمینه فعالیت : كتابهاي كودكان و نوجوانان، بازي ها و سرگرمي ها،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. فاطمی، خ. بیستون، ک. دوم الف، پ. 3/1
صندوق پستی : ۱۴۱۵۷۶۳۳۴۱
تلفن : ۸۸۹۶۴۶۱۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۱۳/۹۶/۰۸۱۶
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۰۸۲۳ موقت
پست الکترونیکی : aliasgari1359@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۸۰۲۵-۶۰۰],[۸۶۵۵-۶۰۰],[۸۸۶۹-۶۰۰],[۹۳۸۵۰-۶۰۰],[۹۵۷۶۵-۶۰۰],[۲۰۴-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : هوپا(وابسته به شرکت هدایت و پرورش اندیشه)

فهرست كتاب های ناشر