موسسه تیسا ساغر مهر


مدیر مسئول : احمدی، شیرین
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : دروازه شمیران، خ. ابن سینا، ک. شهید حاج علیرضای، پ. 9، ط. دوم
صندوق پستی : ۱۱۴۹۷۵۷۹۱۳
تلفن : ۷۷۶۰۳۷۰۳ ، ۷۷۶۰۲۸۹۵ ، ۷۷۶۰۲۸۹۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۱۳/۹۹/۰۲۰۲
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۹۹۲۹ موقت
پست الکترونیکی : iteesa@mail.com
وب سایت : http://www.teesa.ir
شناسه شابك : [۶۶۶۲-۶۰۰],[۷۲۱۲-۶۰۰],[۷۶۸۳-۶۰۰],[۸۹۴۲-۶۰۰],[۹۲۶۱۹-۶۰۰],[۹۲۹۷۵-۶۰۰],[۲۲۳-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : موسسه تیسا ساغر مهر

فهرست كتاب های ناشر