دادستان


مدیر مسئول : دمرچیلی، محمد
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. انقلاب، خ. دانشگاه، خ. وحید نظری شرقی، پ. ۴۹، واحد ۳
صندوق پستی : ۱۳۱۴۷۱۳۱۸۱
تلفن : ۶۶۴۶۷۶۹۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۱۴/۰۰/۰۱۲۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۸۹۶۸ موقت
پست الکترونیکی : avabook.kazemi@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۱۳۱۶-۶۰۰],[۹۶۲۶۰-۶۲۲],[۹۶۹۵۹-۶۲۲],[۹۸۱۷۸-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۸
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : دادستان

فهرست كتاب های ناشر