آفرینگان


مدیر مسئول : حسین‌زادگان، زهره
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. شهدای ژاندارمری، پ. 134
صندوق پستی : ۱۳۱۴۶۷۳۹۹۱
تلفن : ۶۶۴۱۳۶۶۷ ، ۶۶۴۶۰۰۹۹ ، ۶۶۴۶۵۸۵۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۱۳/۹۹/۱۲۰۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۸۹۵۷۴
شماره پروانه نشر : ۲۷۵۷ موقت
پست الکترونیکی : afarineganpub@yahoo.com
وب سایت : http://www.qoqnoos.ir
شناسه شابك : [۳۹۱-۶۰۰],[۶۷۵۳-۶۰۰],[۷۶۹۴-۹۶۴],[۹۰۲۱۷-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۷
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : آفرینگان

فهرست كتاب های ناشر