کتاب آوا


مدیر مسئول : کاظمی، روح اله
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، بن‌بست حقیقت، پ. 4، ط. دوم
صندوق پستی : ۱۳۱۴۷۱۳۱۸۱
تلفن : ۶۶۴۰۷۹۹۳ ، ۶۶۹۷۴۱۳۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۱۳/۹۷/۰۸۱۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۶۱۱۵۸
شماره پروانه نشر : ۸۶۱۳ موقت
پست الکترونیکی : avabook_kazemi@yahoo.com
وب سایت : http://www.avabook.com
شناسه شابك : [۳۴۶-۶۰۰],[۵۵۲۶-۶۰۰],[۶۵۵۸-۶۰۰],[۹۰۸۱۵-۶۰۰],[۹۰۸۵۶-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۷
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : کتاب آوا

فهرست كتاب های ناشر