طلیعه سبز


مدیر مسئول : مقدم‌منش، امیرحسین
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : بلوار جمهوری، ابتدای بلوار محمود نژاد، مجتمع فردوس، بلوک b، واحد 602
صندوق پستی :
تلفن : ۳۲۶۱۱۸۶۲ ، ۳۲۶۱۱۷۵۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۱۳۹۳۱۲۲۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۷۴۲۱۵۴
شماره پروانه نشر : ۸۲۷۵ موقت
پست الکترونیکی : talieh_sabz@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۰۵۵-۶۰۰],[۷۶۷۹-۶۰۰],[۹۰۳۱۵-۶۰۰],[۹۱۵۶۱-۶۰۰],[۶۹۵۶-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : طلیعه سبز

فهرست كتاب های ناشر