سپیده


مدیر مسئول : خامنه‌ای‌فر، سیفعلی
زمینه فعالیت : كتابهاي كودكان و نوجوانان،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. بهارستان، جنب ک. نظامیه، پاساژ آشتیانی، پ. 8
صندوق پستی :
تلفن : ۳۳۹۰۸۱۰۲ ، ۳۳۹۱۸۹۸۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۱۳/۹۳/۱۲۱۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۳۹۰۱۸۰۲
شماره پروانه نشر : ۴۶۴ موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۱۳-۹۶۴],[۵۵۶۹-۹۶۴],[۵۷۷۳-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : سپیده

فهرست كتاب های ناشر