خلیج فارس


مدیر مسئول : فرهنگ، علی‌اصغر
زمینه فعالیت : فلسفه و روانشناسي، تكنولوژي (علوم كاربردي)،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، ک. نوروز، پ. 27، ط. اول
صندوق پستی :
تلفن : ۶۶۴۱۱۷۱۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۱۳۹۳۱۲۲۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۱۱۷۱۵
شماره پروانه نشر : ۲۲۷۲ موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت : http://www.kianpub.com
شناسه شابك : [۷۵۰۲-۹۶۴],[۹۱۸۲۳-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : خلیج فارس

فهرست كتاب های ناشر