گسترش علوم پایه


مدیر مسئول : نیکوکارزنجانی، مسعود
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. انقلاب، ابتدای خ. کارگر جنوبی، ک. مهدیزاده، پ. 9، ط. همکف، واحد 1 و 2
صندوق پستی : ۱۳۱۳۹۶۵۳۶۱
تلفن : ۶۶۹۰۵۳۱۲/۱۵ ، ۰۹۱۲۱۳۰۱۹۰۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۱۳۹۷۰۱۲۶
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۹۰۵۳۱۶
شماره پروانه نشر : ۲۷۱۸ موقت
پست الکترونیکی : gostaresh_op@yahoo.com
وب سایت : http://www.gostaresh-pub.com
شناسه شابك : [۴۹۰-۹۶۴],[۶۸۱۱-۹۶۴],[۷۸۱۷-۹۶۴],[۹۱۸۲۹-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۷
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : گسترش علوم پایه

فهرست كتاب های ناشر