لیوسا


مدیر مسئول : رحیمیان، کیوان
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، جنب سینما سپیده، ک. اسکو، پ. 12، ط. همکف
صندوق پستی : ۱۴۱۷۸۱۳۸۷۱
تلفن : ۶۶۴۶۴۵۷۷ ، ۶۶۹۶۳۰۳۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۱۳۹۷۰۷۲۲
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۶۶۹۵۹
شماره پروانه نشر : ۲۵۰۱ دائم
پست الکترونیکی : liusa@nashreliusa.com
وب سایت : http://www.nashreliusa.com
شناسه شابك : [۳۴۰-۶۰۰],[۵۱۳۸-۶۰۰],[۵۶۳۴-۹۶۴],[۹۱۱۰۱-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : لیوسا

فهرست كتاب های ناشر