دفتر پژوهشهای فرهنگی


مدیر مسئول : خوشنویس، محمدحسن
زمینه فعالیت : فلسفه و روانشناسي، علوم طبيعي و رياضيات، هنرها،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : پل کریم‌خان زند، خ. ایرانشهر شمالی، نبش ک. یگانه، پ. 229، ط. اول 09122177647
صندوق پستی : ۱۵۸۴۷۳۶۹۱۳
تلفن : ۸۸۳۰۲۴۸۲ ، ۸۸۸۲۱۳۶۴ ، ۸۸۳۱۵۲۳۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۱۳/۹۷/۰۳۲۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۳۰۲۴۸۵
شماره پروانه نشر : ۵۲۸۳ دائم
پست الکترونیکی : lahze1386@gmail.com
وب سایت : http://www.iranculturestudies.com
شناسه شابك : [۳۷۹-۹۶۴],[۵۷۹۹-۹۶۴],[۶۲۶۹-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : دفتر پژوهشهای فرهنگی

فهرست كتاب های ناشر